โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดพิธีเปิดโรงครัวจิตอาสา โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ คุณสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย ศิลปิน นักแสดง ร่วมพิธีเปิดและร่วมประกอบอาหาร ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ด้านหน้าประตูฝั่ง DAZZLE ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


ศิลปิน นักแสดง ที่มาร่วมพิธีเปิด
?คุณอาภาพร​ นครสวรรค์
?คุณหม่ำ ​จ๊กมก
?คุณยิ่งยง​ ยอดบัวงาม
?คุณศรุดา​ นิ่มพิทักษ์พงศ์​
ผู้อำนวยการ idol exchange
?คุณณัฐณิชา​ เกิดเกษ​
สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป วง WISDOM
?คุณนิธินันท์​ บัญฑูรประยุกต์​
สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป วง WISDOM
?คุณอาธิติยา​ แก้วเงิน​Miss Tourism
Miss Tourism World Bangkok 2021
เขตยานนาวา

ข้ามไปยังทูลบาร์