เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อย มุ่งหน้าต่อระดับปริญญาโท

ขอแสดงความยินดี ความมุ่งมานะ ตั้งใจ และ ลงมือทำเอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์บันฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

” ผมขอ มุ่งหน้า เรียนต่อ ระดับปริญญาโท
เพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาบ้านเมือง ทำงานเพื่อประชาชน เพื่อท้องถิ่นบ้านเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชน ในลำดับต่อไป เพราะการศึกษาจะนำทางพัฒนาประเทศชาติได้…


พร้อมกล่าวขอบคุณ ทุกๆกำลังใจที่มอบให้และ สนับสนุน ตนให้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เคียงข้าง ขอบคุณ คุณนกเอี้ยง เกตน์ศิรณี บุญมา
ที่สำคัญคือ ท่าน ดร.ปรีชา อรัญวารี


ที่ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษา ให้กับผม ในครั้งนี้ ผมจึงประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้ครับ
ผมจะทำให้ดีที่สุดครับ ” เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี ( กล่าว )

ข้ามไปยังทูลบาร์