ร้อยมือล้านใจ แถลงข่าวแจกของให้ผู้ยากไร้ พร้อมมอบโล่

โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทนในถิ่นทุรกันดาร นำโดยคุณบุญรุ่ง เต๋งจงดี และคุณนกเอี้ยง  จัดงานมอบสิ่งของให้กับคนด้อยโอกาส ในภาคต่างๆ เป็นประจำทุกปี..และในปีนี้เตรียมมอบของให้ผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดกระบี่

และในวันที่18 สิงหาคม นี้ เตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และมีการมอบประกาศนียบัตรและโล่ให้กับผู้ร่วมบริจาค ในการทำดีมีจิตกุศล

จึงขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว และ งานมอบรางวัลร้อยมือล้านใจ ครั้งที่ ๒

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรม Amari ดอนเมือง
เวลา 15.00 น. – 20.30 น.

และท่านใดมีข้าวของเหลือใช้ เชิญมอบสิ่งของ หรือร่วมมอบทุนกาศึกษาให้กับโครงการได้ ทีาโทร. 0863791138

ข้ามไปยังทูลบาร์