แอพฯ “DOPA PLUS” รู้ทุกเรื่อง งานบริการ กรมการปกครอง เพื่อความง่ายและสะดวกสบายในการติดต่องานราชการ

แอพฯ “DOPA PLUS” รู้ทุกเรื่อง งานบริการ กรมการปกครอง เพื่อความง่ายและสะดวกสบายในการติดต่องานราชการ

การติดต่องานราชการมีขั้นตอนมากมาย เพื่อให้ง่ายและมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ ประชาชนสามารถศึกษาขั้นตอนต่างๆ ได้ ใน แอพพลิเคชัน “DOPA PLUS” แอพเดียวจบ ครบทุกขั้นตอน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมเข้าถึงทุกบริการของกรมการปกครอง เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่องานราชการ ค้นหาสถานที่ราชการ การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “DOPA PLUS”  ในอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สามารถเลือกดูรายละเอียดที่ต้องการได้ทันทีแบบครบถ้วนแน่นอน  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-221-8150

***สำหรับระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดได้ในเดือนกันยายนนี้***