เชิญชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของศูนย์ Organic Farm Outlet ณ CentralwOrld

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมีสินค้าอาทิเช่น ผักปลอดสารพิษ พืชผักชนิดต่างๆ และผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากแหล่งธรรมชาติ และสามารถส่งเสริมขยายช่องทางการจำหน่าย เชื่อมโยง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นและเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิก หรือเกษตรกรรายย่อย ได้มีตลาดพร้อมช่องทางการจำหน่ายโดยตรง


ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) สามารถผลักดันให้เกษตรกร และชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสร้างรายได้หมุนเวียน ในท้องถิ่น กิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการ ได้แก่

การส่งเสริมการจำหน่าย การเชื่อมโยงสินค้า การรณรงค์ การบริโภคการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อีกด้วย


ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของศูนย์ Organic Farm Outlet จัดขึ้นโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Centralworld ได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าบริเวณชั้น G ฝั่งออฟฟิศ @CentralwOrld โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในตึกสำนักงาน ซึ่งมีกำลังซื้อ และมีกระแสรักษ์สุขภาพค่อนข้างมาก ซึ่งสินค้าที่มี

จำหน่าย ได้แก่สินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากน้ำดอกมะพร้าว เครื่องดื่มผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ไอศกรีม หมี่กรอบ ข้าวกล้อง อะโวคาโด เสาวรส มะขามหวาน ทุเรียน มังคุด และผลไม้สดอื่น ๆ รวมถึงเมี่ยงคำพร้อมทาน สินค้าแปรรูปและก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ซึ่งเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย