อ.ป๊อบโชตณภร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานคณะทำงาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เขตยานนาวา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
อาจารย์ป๊อบโชตณภร บวรมหาบุญบารมี หรือที่รู้จักกัน ป๊อบพระสีวลี ได้รับการแต่งตั้งเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รับรองโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รับการสนับสนุน และรับป้ายประจำเขตจาก นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท คุณวิทยา จงวรกุล , คุณภูษณิศา ทับทิมทอง ผู้ไกล่เกลี่ย


และวันถัดมา ยังได้รับความเมตตา สนับสนุนจาก ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ เลขาธิการคณะกรรมาธิการ มอบหนังสือคู่มือปฏิบัติงานผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ โดยได้ให้ความรู้ด้านการ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ระหว่างการตกลงคู่กรณี ให้มาปรองดองและหารือทางออกร่วมกัน อันเป็นประโยชน์และสำคัญในการขับเคลื่อนงานมวชน ให้เป็นไปในทิศทางที่ต่อไป จะได้นำความรู้ มาพัฒนายิ่งๆ สืบไปในภาคประชาชน เขตยานนาวา


โดยรายนามชื่อผู้บริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร
1.นายโชตณภร บวรมหบุญบารมี ตำแหน่งประธานคณะทำงาน
2.นายกฤตเมธ ปณิธานมั่นคงดี ตำแหน่งรองประธานคณะทำงาน
3.นายวิทยา จงเจริญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา/ผู้ไกล่เกลี่ย
4.นางสาวภูษณิศา ทับทิมทอง ตำแหน่งคณะทำงาน/ผู้ไกล่เกลี่ย
5.นางสิริกาญจน์ เลิศสุวัฒนา ตำแหน่งเหรัญญิก
6.นางสาวบรรจง เกตุชั่ง ตำแหน่งเลขาธิการ
สนใจร่วมติดตามได้ที่ ช่องทางสื่อ หรือ โทรสอบถามสนับสนุนมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ได้ที่ 095-424-6935 , 082-636-1965


ติดตามได้ที่เพจ
Youtube : โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย
FACEBOOK : พระอรหันต์สีวลีสูง77เมตรวัดป่าม่วงมีชัย
FACEBOOK : มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ
FACEBOOK : ภาพยนตร์พระสีวลี
FACEBOOK : นิตยาสารศิลปินดาราสายบุญ

ใส่ความเห็น