“อุดมสุข” นั่งต่อ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ชูประจวบฯเป็น ‘Sport Tourism’

วันที่ 29 มี.ค.62 ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มีสมาชิกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระลงและต้องทำการสรรหานายกสมาคมฯและคณะกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของสมาคมฯเพื่อบริหารงานสมาคมฯปี 2562-2563 ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่และมีมติเลือก นายอุดมสุข นิ่มเซียน ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯต่ออีก 1 วาระท่ามกลางสมาชิกร่วมแสดงความยินดี

นายอุดมสุข นิ่มเซียน กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารสมาคมฯ ในปีต่อไปถึงเรื่องการทำงานเชื่อมโยงในระดับภาครัฐ-ภาคเอกชนของจังหวัดฯให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ภูมิภาคไปจนระดับประเทศโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 5 ปี “เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ ด่านสิงขร ระเบียงเศรษฐกิจสู่อนาคต เกษตรปลอดภัย สังคมผาสุก” และเน้นการตลาด ประชาสัมพันธ์ในระดับทั้ง 8 อำเภอให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดออกสู่สายตาในระดับประเทศ โดยการเชื่อมโยงส่งเสริมนำเสนอแก่ภาครัฐและเอกชนทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ห้างร้าน สมาคมฯ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

“นอกจากนี้ทางสมาคมยังดำเนินการต่อเนื่อง โครงการกับภาครัฐและภาคเอกชน The Royal Coast หรือ Thailand Riviera ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เน้นด้านภาคการท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับรากหญ้าและองค์ความรู้ต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ และทางราง มีแนวทางส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและจัดอีเว้นท์ระดับนานาชาติ รวมทั้งผลักดันให้จังหวัดประจวบฯ เป็น ‘Sport Tourism’ กับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป” นายอุดมสุข กล่าว.