อาจารย์ นธัช เศรษฐบุตร กับเส้นทางธุรกิจพืชเศรษฐกิจพันล้าน กัญชง กัญชา หลังจากกฏหมายปลดล็อคยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 


พลิกฟื้น ผืนแผ่นดิน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้เป็นเกียรติประวัติครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งหนึ่ง ที่ อาจารย์นธัช เศรษฐบุตร นักลงทุนผู้สนับสนุนการเพาะปลูกกัญชง อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ได้จับมือร่วมกับ ประธานวิสาหกิจชุมชน คุณจันทมณี โลหะเวช และสมาชิกในวิสาหกิจและชุมชน เพื่อการพัฒนา

วิชาชีพและสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับครัวเรือน และชุมชนเกิดการพัฒนาต่อยอดอาชีพ อาจารย์นธัช เศรษฐบุตร เข้ารับตำแหน่งรองประธานของวิสาหกิจฯ และบริหารงานวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดผลิตผลจ่กแหล่งต้นน้ำสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปนำไปสู่ปลายน้ำ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการแปรรูปพืชกัญชงให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกขายสู่ท้องตลาด ให้คนทั่วไปได้ซื้อใช้และทุกผลิตภัณฑ์นั้นได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายความสำเร็จในการต่อยอด ธุรกิจกัญชงในครั้งนี้ อาจารย์ นธัช เศรษฐบุตร และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ ได้จับมือทำสัญญา MOU กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ควีน พาวเวอร์ ที่มีคุณ เมญ่า ธนภัสสรษ์ ธนธัญพรพงศ์ ผู้บริหารด้านพัฒนาธุรกิจ และคุณวาริกา เซสเปเดส รองประธานบริษัทฯ ผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้

มาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนด้าน ธุรกิจ การท่องเที่ยว และเป็นที่ปรึกษาในการตลาด การขึ้นทะเบียนขออนุญาตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากกัญชง  โดยเราได้ผนึกกำลังกับบริษัทฯแนวหน้า All Healthy Supply และ Smiley E-commerce เพื่อการเติบโตของธุกิจที่มั่นคงและทันต่อการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาจารย์ นธัช เศรษฐบุตร เป็นเจ้าของกิจการเคมีภัณฑ์ และ เป็นอาจารย์สอนทำสูตรน้ำยาเคมีภัณฑ์ต่างๆและยังได้ให้การสนับสนุนการบริจาค เจลแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวนมาก ให้กับสถานีโรงพักต่างๆได้กระจายไปยังครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่ ด้วยสถานการณ์โควิดที่เพิ่มขึ้นด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อ อาจารย์นธัช เศรษฐบุตรผู้อยู่เบื้องหลังการทำดีเพื่อสังคม

แล้ววันนี้การลงทุนให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จะช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้คนในพื้นที่อีกครั้ง


กิจกรรมที่ผ่านมา ได้มีพิธีการลงเมล็ดพันธุกัญชงที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง และ ผลิตภัณฑ์กัญชงที่มีแล้ว ณ ตอนนี้คือ น้ำมันกัญชง ครีมกัญชง สบู่กัญชง สเปรย์ระงับกลิ่นปากกัญชง และจะมีการพัฒนาแปรรูปสินค้าตัวอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน


ภายใต้การบริหารงาน ด้านการท่องเที่ยว การขายวัตถุดิบ ผลิตผล และสินค้าแปรรูป โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามควีน พาวเวอร์ เราได้เปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่สนใจ ในการเพาะปลูก ขออนุญาต และสนใจทำธุรกิจกัญชง ได้ซื้อแฟรนไชส์ กัญชงที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปกัญชงแปรรูป และสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์เอง เรามีโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานทุกกระบวนการผลิต ผลLab วิจัยค่า THC และ CBD ที่จะออกให้กับลูกค้า

สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง Facebook: Siam Queen Power Line @051bdtlb  โทร 064 109 5463, 064 282 8295, 061 916 5398

ใส่ความเห็น