มูลนิธิพุทธธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันเปตอง แม่ฟ้าหลวงโอเพ่น ครั้งที่ 14 

มูลนิธิพุทธธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันเปตองประเพณีการกุศล แม่ฟ้าหลวงโอเพ่น ครั้งที่ 14  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  มีนักกีฬาเปตองจากหลายรุ่นร่วมการแข่งขัน ถึง 5 รุ่น  ณ สนามเปตอง สโมสรณ์การท่าเรือแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย นายเสนีย์ น้อยอ่ำ เป็นประธานเปิดงาน นายสุมินทร์ ช้างสุวรรณ รองมูลนิธิพุทธธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการและผู้สนับสนุนมาร่วมพิธี

การแข่งขันมีทั้งหมด 5 ประกอบด้วย คู่กิตติมศักดิ์ คู่ชาย คู่หญิง คู่อาวุโส และ คู่เยาวชน สำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้ถ้วยเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   พร้อมเงินบำรุงทีม รองชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ พร้อมเงินบำรุงทีม

การจัดแข่งขันเปตองประจำปีครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงนำกีฬาเปตองเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย   เพื่อพัฒนากีฬาเปตองให้เป็นที่เผยแร่แก่ประชาชนได้เข้า

สู่การแข่งขันระดับชาติและสากลต่อไปอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ข้าราชการได้มีโอกาสพบปะสร้างความสามัคคีต่อไป…ตลอดจนการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพุทธธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย พัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตและเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ