มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ  ได้รับความเมตตาจาก ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ – คุณเอพศิน เรืองวุฒิ ดารานักแสดงชื่อดัง เป็นที่ปรึกษามูลนิธิฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่กรุงเทพมหานคร มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 2 /2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมคณะบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระแห่งชาติ  โดย คุณโชตณภร บวรมหาบุญบารมี หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดี “ป๊อบพระสีวลี“ ประธานกรรมการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติพิเศษ จากหม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เมตตารับตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และเข้าร่วมเป็นประธานที่ประชุม ในครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดารานักแสดงชื่อดังอย่าง คุณเอพศิน เรืองวุฒิ ,นายสหรัตน์ นพรัตน์ , ว่าที่ ร.ต.ธนัท ชัชวาลย์ ,คุณธัญชาญ ศรีทองคำ , คุณภูษณิศา ทับทิมทอง , คุณวิทยา จงวรกุล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ของมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ,คุณชัชนันท์ พบลาภ,คุณมนต์สิทธิ์  ไชยปัญญา ,พัชญ์ณกัญญ์  ศิรประภาวรรณ อนุกรรมการ ก่อนการเริ่มประชุม

นายก้องกฤตฏาร์ภรญ์ รุ่งโรจน์แสนสาคร (เจ้ณุตะลุยทำ) เลขาธิการมูลนิธิฯและกรรมการ ได้พานำกล่าวคำบูชาพระรัตนครัย ต่อหน้าองค์พระสีวลี ,ถัดจากนั้นได้มีพิธี มอบเกียรติบัตร โดยอาจารย์ป๊อบโชตณภร บวรมหาบุญบารมี ประธานกรรมการ มอบเกียรติบัตร ให้กับ หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และยังมอบเกียรติบัตรให้กับคณะทำงานทุกฝ่าย ดังปรากฏรายนามผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1.คุณโชตณภร บวรมหาบุญบารมี             ประธานกรรมการ

2.คุณนญาณน์ลักษิกาญ์ วรพุฒญื            รองประธานกรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก

3.คุณก้องกฤตฏาร์ภรณ์ รุ่งโรจน์แสนสาคร กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิฯ

4.คุณกฤตเมธ ปณิธานมั่นคงดี                 กรรมการ

5.คุณสิริกาญน์ เลิศสุวัฒนา                     กรรมการ

6.หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร              ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

7.นายสหรัตน์ นพรัตน์                             ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายตอบแทนคุณแผ่นดิน

8.นายพศิน เรืองวุฒิ ดารานักแสดงชื่อดัง   ที่ปรึกษามูลนิธิฝ่ายเผยแพร่ศิลปินดาราสายบุญ

9.ว่าที่ร้อยตรีธนัท ชัชวาลย์                      ที่ปรึกษามูลนิธิฝ่ายภาพลักษณ์

10.คุณภูษณิศา ทับทิมทอง                     ที่ปรึกษามูลนิธิฝ่ายกฏหมาย

11.คุณวิทยา จงวรกุล                             ที่ปรึกษามูลนิธิฝ่ายกฏหมาย

12.คุณธัญชาญ ศรีทองคำ                       ที่ปรึกษามูลนิธิฝ่ายกฏหมาย

13.คุณมนต์สิทธิ์  ไชยปัญญา                  คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อมวลชน

14.คุณพัชญ์ณกัญญ์  ศิรประภาวรรณ      คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน

15..คุณชัชนันท์ พบลาภ                          คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

            ในการประชุมครั้งนี้ ได้แถลงผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ในรอบปี 2563 ซึ่งเห็นเด่นชัดก็เป็นการถวายพระสีวลี ไปทั่วประเทศ789 องค์ทั่วไทย  ,การจัดสร้างพระสีวลีสูง77เมตรวัดป่าม่วงมีชัย, และจัดทำภาพยนตร์พระสีวลี ออกฉายทั่วประเทศ

 ก่อนเปิดการประชุม มีระดับผู้บริหารมูลนิธิฯ, ที่ปรึกษา ร่วมหารือ มีการลงมติวาระเร่งด่วนสำคัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังศรัทธา ให้กับสาธารณะประโยชน์ ด้านการกุศล ด้านการเผยแพร่และส่งเสริมศาสนวัตถุ ,ศาสนบุคคล,ศาสนพิธี และศาสนธรรม หยิบยกชูนโยบาย บ้าน,วัด,โรงเรียน, ผู้นำต้องเสียสละมาเป็นแม่บท

และเป็นการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของคณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมถึงการลงมติ ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา อาทิโครงการจัดสร้างพระสีวลีสูง77เมตรวัดป่าม่วงมีชัย , โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย ,โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่แบ่งปันความสุข,โครงการมีน้ำผึ้งดีชีวิตเป็นสุข, โครงการแบ่งปันพี่น้องศิลปินดาราสายบุญ ,รายการ”หาธรรม” แนวละครธรรม,ละครสะท้อนสังคม,ละคร เผยแพร่ความรู้คู่ปัญญา เพื่อเป็นแนวทางสร้างองค์กรให้เป็น ปึกแผ่นเป็นที่พึ่งที่ระลึก ด้วยความสามัคคี และความศรัทธา

บรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรการร่วมถ่ายภาพมงคล , พิธีรับมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งตำแหน่งภายในมูลนิธิฯ, การแนะแนวอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพร์ส อบอุ่น เนื่องจากวันที่ 9 ก.พ.ตรงกับคล้ายวันเกิด หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  , วันที่ 10 ก.พ.ตรงกับคล้ายวันเกิด คุณก้องกฤตฏาร์ภรณ์ รุ่งโรจน์แสนสาคร       กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิฯ และวันที่ 10 ก.พ. ตรงกับวันคล้ายวันเกิด คุณพัชญ์ณกัญญ์  ศิรประภาวรรณ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน

จึงได้นำเค้กวันเกิดมาร่วมแสดงความยินดี และ คุณโชตณภร บวรมหาบุญบารมี ก็ได้มอบ ภาพถ่ายพระสีวลี เลี่ยมทอง ท่านละ 1 องค์ ซึ่งผ่านพิธีการเจริญพระคาถาชินบัญชร มากว่า 16,317 จบ และพิธีมหามงคลต่างๆ อีกหลายวาระ

สนใจร่วมติดตามได้ที่ ช่องทางสื่อ หรือ โทรสอบถามสนับสนุนมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ได้ที่ 095-424-6935 , 082-636-1965

Youtube : โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย

FACEBOOK : พระอรหันต์สีวลีสูง77เมตรวัดป่าม่วงมีชัย

FACEBOOK : มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ

FACEBOOK : ภาพยนตร์พระสีวลี

FACEBOOK : นิตยาสารศิลปินดาราสายบุญ

ใส่ความเห็น