มูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน “เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี”

สถาบันกษัตริย์ คือ สิ่งสูงสุดอันเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดเป็นชาติไทยจวบจนทุกวันนี้ ดังนั้นการเทิดทูลและธำรงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ จึงเป็นหน้าที่สำคัญของคนไทย

ด้วยเหตุนี้ ทาง “มูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร” จึงได้ร่วมกับ “กลุ่มเซ็นทรัล” จัดนิทรรศการศิลปะ “เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี”(IN HOMAGE TO THE CHAKRI DYNASTY) ระหว่างวันที่ 16 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้มีการแถลงข่าวเปิดงานในวันที่ในวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

บรรยากาศในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย “ลลิสา จงบารมี”ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ร่วมด้วย “ปกรณ์ พรรธนะแพทย์”ผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัล ,คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์,ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์, ยาจิตร ยุวบูรณ์, ดร.เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์, อุษณีย์ วงศ์วรสุ,ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม, สริยา สิวายุ, ดร.พาชื่น รอดโพธิ์ทอง, สุวิมล มหากิจศิริ,จรูญ-อุดมทัศนีย์ ยังประภากร, ยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี, วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ และ วี มาร์ ร่วมด้วยศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน อาทิ อ.แนบ โสตถิพันธุ์, อ.ศุภกิจ อุตตรนคร, อ.วัชระ ประยูรคำ ,อ.พิทักษ์ เฉลิมเล่า, อ.ธเนศร์ เตยทอง และอีกมากมายร่วมงาน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดทูล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา และเพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาเรียนรู้และสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิพระดาบส พร้อมทั้งหารายได้สมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลศิลปิน ในมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร

นิทรรศการศิลปะ “เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี”(IN HOMAGE TO THE CHAKRI DYNASTY) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ