มูลนิธิต้นบุญ-เดลิมิเร่อร์จัดมอบรางวัลให้กำลังใจคนดี 4 ประเภท

มูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมาดามแม่ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้ยคุณเอ็ดดี้ เชษฐา พี.เซียงตง ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ และ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ได้จัดงานเชิดชูให้กำลังใจ มอบโล่และเกียรติคุณให้กับบุคคล, พระ แม่ชี,และนักธุรกิจ โดยได้แยกรางวัลเป็น 4 ประเภท คือ รางวัลต้นบุญ-ต้นแบบ, รางวัล CEO ผู้นำองค์กรดีเด่น, รางวัลลูกกัญญูแห่งปี, และผู้นำศาสนาโลก มีผู้ร่วมเข้ารับรางวัลเป็นจำนวนมาก

(ชมคลิปสกู๊ปข่าว nownews ด้านล่าง)

การจัดมอบโล่ครั้งนี้ ได้มีท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจอาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นประธานมอบรางวัลทุกประเภท ประมาณ 200 รางวัล ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่ออังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ไทย และเฟ้นหาบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนองค์กรบริหารดีเด่นที่มากความสามารถ เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ปฎิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับแก่บุคคลทุกอาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรมต่อไป

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ผู้นำศาสนา  ประจำปี 2561ประกอบด้วย พระวิเทศปุญณาภรณ์ เทาศิริ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม สวีเดน, พระมหาวิชัย กุลฐิโต (วิชัย ธรรมปภัสสร์) ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมริมธาร, พระสมชาย ชวลิตเนตร (ชวนปญฺโญ) วัดนายโรง, พระวิโรฒ มณีวงษ์ เลขานุการฝ่ายเผยแผ่พระธรรมทูต, ฯลฯ

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ต้นบุญ-ต้นแบบ  ประจำปี 2561ประกอบด้วย แม่ชี ธัชทวันท์ โสภณธรรมรัตน์, แม่ชี รัตนกาญจน์ ทองจรัสวิเชียร, แม่ชี เอก ขำศรี, พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ, นายทูน หิรัญทรัพย์ ดารา นักแสดง, นาย ชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ฯลฯ

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล CEO  ประจำปี 2561 ประกอบด้วย นาย ปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์ บริษัท พี.ที.ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด,  พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ หน.สนง.ประสานงานฝ่ายเศรษฐกิจ คสช., พ.ต.อ. ทรงกลด เกริกกฤตยา, นาย กิตติ เจนกำจรชัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่, นาย ชานนท์ คำทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  ดร. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวไทย 2543 ประธานองค์กรทำดี ฯลฯ

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ลูกกตัญญู ประจำปี 2561 ประกอบด้วย  น.ส. วัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ รองนางสาวไทย 2534 กรรมการมูลนิธิสหธรรมิกชน ดารา นักแสดง, นาง ชิดจันทร์ ห่ง ธุรกิจกิจส่วนตัว, ศิลปิน นักแสดง, น.ส. พรสุรีย์ ชูเชิด ดารานางแบบ,  นาย วิเชียร นามา เลขานุการสมาคมฯ, ดร. พันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต ประธานที่ปรึกษาโรงแรมเมริออท ฯลฯ

มูลนิธิต้นบุญวิสาขา และ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมาดามแม่ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้ยคุณเอ็ดดี้ เชษฐา พี.เซียงตง ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะที่มีผู้ที่ทำดี มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมและกุศลอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สกู๊ปข่าว โดย เพชร โตมร www.checkinthai.com