“ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11เอกลักษณ์ผ้าไทย พร้อมชูกลยุทธ์ “เข้าถึง เข้าใจ ใช้เป็น”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 งานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากฝ้ายทอมือที่คัดสรรจากทุกภาคของประเทศไทย ต้องการกระตุ้นเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมทอประสบการณ์ใหม่กับแนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด” ซึ่งต้องการส่งเสริม สนับสนุนคุณค่าเอกลักษณ์ของผ้าไทย พร้อมต้องการยกระดับคุณค่าผ้าฝ้ายสู่ระดับสากล เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผ้าฝ้ายเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตปัจจุบัน อีกทั้งสนองนโยบายภาครัฐถึงการใช้ผ้าไทย ผลักดันให้ผ้าฝ้ายเข้าถึงทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ  โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม นี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICTร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้สร้างสรรค์และต่อยอดผ้าฝ้ายให้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผ้าฝ้ายของคนไทยที่เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ทั้งจากดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแฟชั่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ของสังคมปัจจุบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของขวัญของที่ระลึก ต่อยอดสินค้าให้เป็นสินค้าตกแต่งต่าง ๆ ที่มาจากผ้าฝ้ายทอมือ

ผ้าฝ้าย” ถือได้ว่าเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทย โดย SACICT หวังที่จะผลักดันให้การจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” เป็นส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนงานผ้าฝ้ายให้เป็นที่ยอมรับและเข้าไปอยู่ในกระแสความนิยมในทุกไลฟ์สไตล์ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถสร้างยอดขาย สร้างมูลค่า เกิดรายได้ให้กับประชาชน และประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นอกเหนือจากการจัดแสดง จำหน่ายและนำเสนอนวัตกรรมการต่อยอดงานผ้าฝ้ายแล้ว ยังต้องการนำเสนอคุณค่าของ “ผ้าขาวม้า” ผ้าที่มีแพทเทิร์น (Pattern) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่แฝงด้วยเสน่ห์ชวนหลงใหล สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนความเชื่อและความชื่นชอบที่แตกต่าง โดยเฉพาะแพทเทิร์นของผ้าขาวม้าที่มีลวดลายเฉพาะตัวมีความน่าสนใจในตัวเองในแบบ ที่ไม่ซ้ำ ไม่มีเหมือนใคร และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนาน หากได้รับการพัฒนาต่อยอดเชื่อว่าจะเป็นสินค้าที่ทรงคุณค่า มีเอกลักษณ์ความเฉพาะตัวของสินค้าไทยอย่างแน่นอน”

การจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 1เป็นการจัดงาน โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT มุ่งให้เกิดการพัฒนาต่อยอด ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับคุณค่าสินค้าจาก “ผ้าฝ้าย” โดยการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 10.00 – 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289      www.sacict.or.th และ http://www.facebook.com/sacict