ปีหน้าลุยต่อ! DITP ปลื้มผลสำเร็จโครงการจับคู่เจรจาและขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน

ตามที่กรมได้ดำเนินโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce Solutions & Business Matching) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ครั้งที่ ผ่านมา ทั้งในส่วนกลาง ได้แก่ งานแสดงสินค้า STYLE-Bangkok (ตุลาคม 2561) งานแสดงสินค้า STYLE￾Bangkok (เมษายน 2562) งานแสดงสินค้า THAIFEX 2562 และในส่วนภูมิภาค ได้แก่จังหวัดภูเก็ตและ ขอนแก่น นั้น

ได้รับผลตอบรับเกินคาดจากผู้ประกอบการไทย เกิดการจับคู่เจรจาประมาณ 500 คู่คาดการณ์ มูลค่าการซื้อขายกว่า 70 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่องดื่มและขนมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ส ปา ชิ้นส่วนยานยนต์อาหารแปรรูป เครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว ปีหน้าลุยต่อ! เตรียมจัดต่อเนื่องทั้งส่วน กลางและส่วนภูมิภาค ในปีนี้กรมประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่ว โลกถึง 13 ราย ได้แก่ Amazon.com (ตลาดสหรัฐ) JD.com (ตลาดจีน) TMall Global (ตลาดจีน) Brandyond.com (ตลาดจีน) ICBC (ตลาดจีน) HKTDC.com(ตลาดฮ่องกง) Lasada.sg (ตลาดสิงคโปร์) Octorocket.com (ตลาดสิงคโปร์)

ShopJJ.co (ตลาดสิงคโปร์) 11Street.my (ตลาดมาเลเซีย) JD.ID (ตลาด อินโดนีเซีย) Kha-leang.com (ตลาด CLMV) Gosoko.com (ตลาดแอฟริกาใต้) เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเพื่อเฟ้นหาสินค้าและบริการไทยที่มีศักยภาพเจาะตลาดเป้าหมาย พร้อมทั้ง บรรยายให้ความรู้ขั้นตอนและเทคนิคเกี่ยวกับการทำธุรกิจการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border e￾Commerce) อีกทั้ง โครงการนี้เป็นครั้งแรกที่กรมได้ขยายฐานเป้าหมายการส่งเสริมผู้ประกอบการไปยังส่วน ภูมิภาค ได้แก่ ภูเก็ตและขอนแก่นได้มีโอกาสรับฟังข้อแนะนำ วิธีการ แนวโน้มทางการตลาด ตลอดจนเข้าร่วม กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจจากแพลตฟอร์มตัวจริงอีกด้วย นางสาวบรรจง

จิตต์อังศุสิงห์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “กรมจัดโครงการนี้เพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการส่งออกไทยให้สามารถใช้ช่องทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อีกทั้ง โครงการนี้ยังเป็นการกระตุ้น ให้ SMEs ในส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการเข้าถึงตลาดออนไลน์ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ กลยุทธ์ Local to Global และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง” ในปี 2563 กรมมีแผนที่จะดำเนิน “โครงการจับคู่เจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce Solutions &

Business Matching) ซีซั่น 2” ให้เกิดความต่อ เนื่อง ครอบคลุมฐานผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ พันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในตลาดนั้นๆ เพิ่มเติม ตลอดจนกรมยังคงให้ ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเช่นนี้จึง

จะคงรูปแบบการจัดงาน ควบคู่กับงานสัมมนา “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์” ที่จัดขึ้นโดยสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และปรับพื้นฐานความเข้าใจด้านการค้าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ก่อนเริ่มกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าอย่างมีรูปธรรมต่อไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายดิจิทัล สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่ง เสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 025077855, 025077858 หรือ digitalnet@ditp.go.th