นายกสมาคมสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม-ภาคใต้ ฉลองครบ1ปี

งานสมโภชน์พระโพธิ์สัตว์กวนอิมและ2สมเด็จคู่สยาม โดย นายติณฐ์วรเวช รุ้งมณีวรรณ นายกสมาคมสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม-ภาคใต้ ฉลองครบ1ปี และสร้างพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมปาง

จักพรรดิ์ กวนอิมเหนือใต้ และสองสมเด็จเจ้าพะโคะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และสมเด็จพระพุทธจาร์ยโตพรหมรังสี วัดระฆัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาท พระราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 88 พรรษา

โดยได้มีกิจกรรมการแสดงถวายพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม  การบรรเลงดนตรีไทย การรำวัฒนธรรมของภาคใต้ และนักร้องนักแสดงจาก คณะศิลปินดาราสายบุญ ประกอบด้วย เอพศิน ตวงสาวิกา และแจ็คไอเฟล   พร้อมพิธีพุทธาภิเษกจากพระครูชั้นนำภาคใต้ ที่เสริมสร้างศรัทธาและความเป็นศิริมงคลให้กับพิธีในงาน ซึ่งมีผู้ร่วมศรัทธาเข้า

ร่ววมพิธีมากมายและมีการสร้างพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมปางจักพรรดิ์ กวนอิมเหนือใต้ และสองสมเด็จเจ้าพะโคะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และสมเด็จพระพุทธจาร์ยโตพรหมรังสี วัดระฆัง ร่วมฉลองในพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่ง