ททท.เชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2561”

  นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า พระเจ้า     แสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริด ประดิษฐานอยู่ที่วัดเด่นชัย ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีอายุราว 1,000 ปี หรือ 4 แผ่นดิน สร้างขึ้นโดยช่างศิลป์สมัยเชียงแสน เป็นพระนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยที่นามว่าพระแสนแซ่เพราะพระพุทธรูปองค์นี้หล่อเป็นชิ้นๆ แล้วมาประกอบเข้าด้วยกัน เวลาประกอบจะใช้แซ่หรือสลักสอดไว้ให้กระชับแน่นมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้าย โดยเชื่อกันว่าใครได้มากราบไหว้พระเจ้าแสนแซ่จะประสบแต่ความสุขสวัสดีมีโชคมีลาภผู้ที่มาขอพรก็ได้ดังที่หวังจึงทำให้พระเจ้าแสนแซ่เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวอำเภอเด่นชัยและชาวแพร่มาเป็นเวลาช้านาน ในทุกปี

  นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า พระเจ้า     แสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริด ประดิษฐานอยู่ที่วัดเด่นชัย ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีอายุราว 1,000 ปี หรือ 4 แผ่นดิน สร้างขึ้นโดยช่างศิลป์สมัยเชียงแสน เป็นพระนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยที่นามว่าพระแสนแซ่เพราะพระพุทธรูปองค์นี้หล่อเป็นชิ้นๆ แล้วมาประกอบเข้าด้วยกัน เวลาประกอบจะใช้แซ่หรือสลักสอดไว้ให้กระชับแน่นมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้าย โดยเชื่อกันว่าใครได้มากราบไหว้พระเจ้าแสนแซ่จะประสบแต่ความสุขสวัสดีมีโชคมีลาภผู้ที่มาขอพรก็ได้ดังที่หวังจึงทำให้พระเจ้าแสนแซ่เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวอำเภอเด่นชัยและชาวแพร่มาเป็นเวลาช้านาน ในทุกปี

ชาวตำบลเด่นชัยจะมีการจัดงาน “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2561” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่  30 – 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561  โดยเทศบาลตำบลเด่นชัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานดังกล่าว

            ภายในงานกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมมหรสพสมโภชการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. จะมีขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าแสนแซ่ ขบวนงามถิ่นเด่นชัยหนึ่งในล้านนา ขบวนศรัทธาธรรมน้อมนำพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้

            ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่   ประจำปี 2561”  ในระหว่างวันที่ 30  มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561  ณ วัดเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลตำบลเด่นชัย โทรศัพท์ 0 5461 3990 ต่อ 113 หรือสนใจสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ตามที่เห็นสมควร และขอขอบคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้