ททท. ชวนเที่ยวเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” รับฤดูหนาวทั่วไทย

บ่ายวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2561) นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจ ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การต้อนรับและแถลงข่าว “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี 2561 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจาก จังหวัดพื้นที่จัดงานลอยกระทงที่มี เอกลักษณ์

ได้แก่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  นายจริยาทร สูหู่  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก และ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงาน ประเพณีที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตริมน้ำของไทย และเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสประเพณีที่ งดงามและน่าประทับใจ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ททท.

  นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ กล่าวว่า ททท. ได้สืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายไปยังภูมิภาค ต่างๆ อีกทั้งเป็นเพื่อการเรียนรู้และซึมซับประเพณีไทย สำหรับในปีนี้ ททท. ได้จัดงานและสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศ 9 พื้นที่  โดยพื้นที่ที่ ททท. จัดงานฯ คือ งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง” ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง  จังหวัดสมุทรสงคราม  พื้นที่ที่ ททท. สนับสนุน มี 8 พื้นที่ คือ  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดตาก  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดลำปาง  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดร้อยเอ็ด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจที่แตก ต่างกันไป ได้แก่      

  1. งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง” สถานที่จัดงาน : วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม  วันที่จัดงาน : 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : เป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย ที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการ เล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ รวมถึงการรักษาสิ่ง แวดล้อม     ถือเป็นสีสันการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจาก เมืองหลักสู่เมืองรอง ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิการแสดงร่วมสมัยและการแสดงทางวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้าและ อาหาร กิจกรรมสาธิตอาหารคาวหวาน การทำธูปและกระทงกาบกล้วย  การลอยกระทง กาบกล้วยในแม่น้ำ     แม่กลอง จำนวน 400,000 ใบ  การปล่อยเรือไฟล่องในสายน้ำ จำนวน 12 ลำ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีขบวนฟ้อนรำรับขบวนอัญเชิญพระ ประทีปพระราชทาน ขบวน      นางนพมาศ ขบวนกระทง ผ่านเส้นทางตลาดแม่กลอง สิ้นสุดที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
  2. งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561 สถานที่จัดงาน : ข่วงประตูท่าแพและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่จัดงาน : 20 – 23 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : มกีจิกรรมทโี่ดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ในงานมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม      “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ การแสดง ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง  ณ รอบคูเมือง ประตูเมืองและแจ่งเมือง พิธีบวงสรวงศาล พระภูมิ , เจดีย์ขาว , ขอขมาแม่น้ำปิง  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ท่าน้ำศรีโขง
  3. งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  วันที่จัดงาน : 16 – 25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : การแสดงแสงเสียงในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561      พิธีรับอรุณแห่งความสุข ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดง กระบี่กระบอง สาธิตมวยคาดเชือก ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ข้าวขวัญ วัน เล่นไฟ สำรับ สำราญ อาหารสุโขทัย การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การจัดแสดงพลุ    ตะไล ไฟพะเนียง และกิจกรรมลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมขบวน อัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปแห่รอบเมืองสุโขทัย ขบวนหลวง ขบวนแห่ประเพณี วัฒนธรรม 9 อำเภอ และขบวนแห่นางนพมาศ พิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเป็น ปฐมฤกษ์
  4. งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2561 สถานที่จัดงาน : รมิสายธารลานกระทงสาย เชงิสะพานสมโภชนก์รงุรตันโกสนิทร์ 200 ปี อำเภอเมอืง จังหวัดตาก วันที่จัดงาน : 18 – 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ ขบวนแห่เชิญพระประทีป กระทงพระราชทานฯ พร้อม ขบวนแห่กระทงสายและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนต่างๆ กิจกรรม ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง พร้อมกับการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง การลอยเคราะห์บูชาพระแม่คงคา ชิมอาหารพื้นเมือง
  5. งานเทศกาลลอยกระทงสี วัดไทรอารีรักษ์ ประจำปี 2561 สถานที่จัดงาน : วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่จัดงาน : 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : ลอยกระทงสี เพื่อขอขมาพระแม่คงคากับชุมชนชาววัดไทรอารีรักษ์ ที่เน้นความเรียบง่าย โดยใช้กระดาษสี วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย นำมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นกระทง เป็น ภูมิปัญญาของชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองที่สืบสานตามดำริของหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวก าราม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การจุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบ วิหาร ปิดทองรอยพระพุทธบาท บูชาพระสารีริกธาตุบนเจดีย์จำลอง ลอดโคม 12 นักษัตร ถวายพวงมะโหตรต้นโพธิ์ และร่วมพิธีลอยเคราะห์แบบมอญ ณ วัดไทรอารีรักษ์
  6. งานสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561 สถานที่จัดงาน : ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่จัดงาน : 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : ชมบรรยากาศการตกแต่งบ้านเรือนของชาวลำปาง ด้วยตุงและโคมไฟ พร้อมแต่งกายด้วย เสื้อผ้าพื้นเมือง และการทำกระทงเป็นรูปเรือสำเภา ขบวนประกวดสะเปารถ การ ประกวดสะเปาน้ำ การประกวดแม่หญิง สะเปาแก้ว-สะเปาคำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และอลังการโคมล้านนา ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย
  7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ สถานที่จัดงาน : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ พระนครศรีอยุธยา วันที่จัดงาน : 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : ลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา               – งานลอยกระทงกรุงเก่า สถานที่จัดงาน : อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง วันที่จัดงาน : 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ  กิจกรรมอาบน้ำเพ็ญ  ถนนคนเดิน
  8. งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2561 สถานที่จัดงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่จัดงาน : 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด บ่งบอกอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวด กระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดรำวสมมาน้ำคืน เพ็ง เส็งประทีป การประกวดธิดาสาเกตนคร และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทง เมืองสาเกตนคร
  9. กรุงเทพมหานคร – River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 “สุข แสง ศิลป์” สถานที่จัดงาน : 8 สถานที่ ได้แก่ ท่ามหาราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร                 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร  วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร  ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค  ล้ง 1919  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ วันที่จัดงาน : 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม : ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและร่วมสมัย กิจกรรมสาธิต ร้านค้าชุมชน กิจกรรมลอย กระทง

นางสุจิตรา กล่าวในตอนท้ายว่า แม้ว่าในปีนี้วันลอยกระทงจะไม่ตรงกับช่วงวันหยุด แต่หลาย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมมือกันจัดงานอย่างเต็มรูปแบบ ไม่เพียงเฉพาะพื้นที่หลักแต่ยังมีการหยิบยก การจัดงานในพื้นที่เมืองรองขึ้นมาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น ผนวกกับในปีนี้บางพื้นที่มีการ ขยายวันจัดงาน อาทิ งานเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ขยายจาก 5 วันเป็น 10 วัน งานถวายโคมแด่องค์พระ ธาตุเจ้าหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ขยายจาก 3 วัน เป็น 7 วัน อีกทั้งเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ในหลายพื้นที่ โดย เฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งอากาศเริ่มหนาวเย็น เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วย กระตุ้นการเดินทางได้เป็นอย่างดี โดยในพื้นที่ที่ ททท. มีการจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง” จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ที่ ททท. ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอย กระทง จะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะพื้นที่จัดงานหลัก อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย และตาก โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่มากกว่า 4.56 แสนคน-ครั้ง และสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ เกือบ 1,200 ล้านบาท