ดีป้า จัดการแข่งขัน STEM Robotics Contest ฝึกทักษะการ Coding เพื่อเยาวชนไทย ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

Coding Thailand จัดกิจกรรมภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

 

โดยภายในโซน Coding Thailand ในพื้นที่ 5,000 ตรม. ซึ่งมีแนวคิด Coding Thailand : Learn – Share – Compete หมายถึง การเรียนรู้ทั้งจากความรู้รอบตัวและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น ซึ่งงเกิดเป็นการ “Share” ความรู้และประสบการณ์ อันเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ บททวน กลั่นกรองซ้ำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะ “Compete” ทั้งการแข่งขันกับทั้งตัวเอง แข่งขันกับผู้อื่น เพื่อเพิ่มประสบการณ์และโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

โดยภายในโซน Coding Thailand ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์สำหรับผู้สนใจ รวมถึงการเวิร์คช็อปสนุกๆ การอบรมในหลากหัวข้อที่น่าสนใจ และ การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ พร้อมรางวัลและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท

โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในวันที่ 21 กันยายน ได้แก่ การแข่งขัน STEM Robotics Contest (การแข่งขัน การประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ ด้วยอุปกรณ์จาก Lego Education)
รุ่นของการแข่งขัน : แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่
1. รุ่นประถม
2. มัธยม
3. มหาวิทยาลัย
โดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะที่หลากหลายให้แก่เยาวชน
ทั้งในด้านของ – การเขียนโปรแกรม การ Coding ต่างๆ
– การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
– การทำงานร่วมกันเป็นทีม
– การประกอบหุ่นยนต์เพื่อการทำภารกิจต่างๆ
– และที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือที่เรียกว่า STEM ศึกษานั้นเอง

ผู้ที่ได้รางวัลในการแข่งขัน STEM Robotics Contest ใน 3 รุ่น ได้แก่
รุ่นประถม
1 . ด.ช. ณภัทร ภูริสินสิทธิ์
ด.ช. คณพศ วัฒนภิญโญ
2. ด.ช. ศิรวิชณ์ ศิโรเวฐนกร
ด.ช. กวินท์ ลีลาศรีสง่า
3. ด.ช. ปพน วาวงศ์มูล
ด.ช. แสนดี แก้วหาวงศ์

รุ่นมัธยม
1 . พสธร เชาวรัตน์
จักพรรณ ศรีรอดบาง
ปัฐทิชา มหากิจเดชาชัย
2. ด.ข สิรวิชญ์ เพ็ชรศรีอุดม
ด.ช วีรภัทร ธนโสภณชัยกุล
3. ด.ช. ณภัทร พวกตอนเค็ง
ด.ช อนุภัทร นิลบรรบต
ด.ช ณัฐวัฒน์ เขียววรรณ

รุ่นมหาวิทยาลัย
1 . นาย รัฐศาสตร์ สิทธิมงคล
นาย เศรษฐทารส กลัดกันแสง
นาย วริทธิ์ธร สัมพันธกิจ
2. นาย จอจอ
นาย ชวการ จันทร์อบ
นาย พงศ์ตะวัน สกุณี
3. นาย เชาวริน พงษ์จีน
นาย ธนวัต รสขจร
นายภาณุพงศ์ ยาคู