ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวกิ่งเพชร บุญยงค์ ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน ให้นำคณะนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 50 คน จากทั่วโลก เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น ณ ศาลาดุสิดาลัย

เป็นการเข้าเฝ้าฯ แบบเป็นทางการ ครั้งนี้เป็นการเข้าเฝ้าฯ เป็น ปีที่ 5 วัตถุประสงค์ในการไปเข้าเฝ้าฯ ครั้งนี้ เพื่อไปกราบบังคมทูลถวายรายงานรายละเอียดการจัดงาน “The 5th Thai Festival 2018” ที่บัวเกอร์เฮาส์ โครนส์ฮาเก็น เมืองคีล สหพันธรัฐเยอรมนี ในปีที่ที่ผ่านมา และจะไปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนของสมเด็จพระเทพฯ อีกด้วย

จากการจัดงานที่ผ่านมาเพื่อช่วยอนุรักษณ์ภูมิปัญญาของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งๆขึ้นไป ได้จัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ บัวเกอร์เฮ้าส์ โครนฮาเก็น เมืองคีล สหพันธรัฐเยอรมนี

 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกมากกว่า 1 พัน คน ในงานได้มีการประกวดต่างๆ, มีการนวดการกุศล ,การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจากทั่วโลก, การออกร้านต่างๆ เข้าชมงานฟรี มีโรงทานในวันงาน นับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมาก ชาวต่างชาติให้ความสนใจในงานเป็นอย่างมาก มีสอนการทำอาหารไทยตำรับชาววัง สอนโดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

มีการเรียนการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแบบล้านนา สอนโดย อ.เคน สุร ติรสถาพร จากประเทศไทยได้บินไปสอน ประธานเปิดงานดังกล่าวโดยคุณหญิง โรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะในพระบรมราชินูปถัมป์ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรซอนต้าประเทศไทย ทั้งนี้ในงานดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานจำนวน 4 ถ้วยพระราชทานรางวัลชิงแชมป์โลก ได้แก่ การแข่งขันตำส้มตำ, การแกะสลักผลไม้, การทำกระทง และการผัดไทย ผู้เข้าร่วมงานผู้หญิงได้แต่งกายด้วยชุดไทยจิตรลดาสีม่วง ผู้ชายชุดราชประแตน เป็นการจัดงานแบบเป็นทางการ

หลังจากเข้าเฝ้าฯ เสร็จใน 21 มีนาคม 2562 ทางคณะจะไปซื้อของที่ระลึกที่ร้านค้าในวังสวนจิตรดาและที่ร้าน Golden Place ถนนสุโขทัยอีกด้วย ปีนี้นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีทีวี จากช่อง RTL ซึ่งเป็นทีวีที่ดังเป็นอันดับ 1 ของประเทศเยอรมนี จะมารายงานข่าวและจะไปร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย พร้อมร่วมถวายเงินแด่มูลนิธิชัยพัฒนา 5 หมื่นบาทด้วย

ในครั้งนี้จะมี คุณนฤมลและคุณโยเซฟ พร้อมครอบครัว ซึ่งเป็นดาราที่ดังมากจากประเทศเยอรมนี ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย จากรายการ “ Bauer sucht Frau” (ชาวนาหาคู่) เป็นรายการประเภทเรียลลิตี้โชว์ซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท Magis TV GmbH ปีนี้ทางคณะได้ถวายเงินแด่มูลนิธิชัยพัฒนา , มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ โดยเป็นการรวมใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก อาทิ เยอรมนี, สโลวีเนีย, เนเธอร์แลนด์, สวิสเซอร์แลนด์, สวีเดน,ออสเตรีย, อังกฤษ,กัมพูชา, เมียนมาร์ และประเทศไทย โดยละคนจากทั่วโลกได้โอนเงินไปเข้าบัญชีของมูลนิธิต่างๆ โดยตรงและนางสาวกิ่งเพชร เป็นผู้รวบรวมสลิปใบโอน ซึ่งในวันเข้าเฝ้าฯ

นางสาวกิ่งเพชร เป็นผู้กล่าวคำกราบบังคมทูลและทูลเกล้าฯ ถวายใบโอนดังกล่าว ส่วนยอดเงินถวายในปีนี้จะแจ้งยอดในวันแถลงข่าว ทั้งนี้ในวันเข้าเฝ้าฯ ผู้เข้าเฝ้าฯ ในแต่ละประเทศจะได้นำของที่ระลึกของแต่ละประเทศมาทูลเกล้าฯ อีกด้วย ทางชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว