ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ก้าวสู่ปีที่ 34

นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ก้าวสู่ปีที่ 34 พร้อมแถลงผลงานในปีที่ผ่านมา  ได้ดำเนินการร่วมโครงการต่าง ๆ  สำรวจแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางสังคม

โดยมีจุดปรสงค์ในการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม งานมากมาย คณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งชมรมฯ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกชมรมฯ และสมาชิกและสื่อมวลชน เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก  มีงานเลี้ยงสังสรรค์ แจกรางวัลมากมาย

โดย มี นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบของรางวัลที่ระลึก แก่สมาชิกชมรมฯ และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานมากมาย