จ.ชลบุรี เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง บางเสร่ เที่ยววิถีเท่ ชุมชนบางเสร่ 2018  

กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนเหล่านักวิ่งสายสุขภาพทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่) ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

โดยกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่) จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ถนนเลียบชายหาดบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัครวิ่ง ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือ Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ 4 ตำบลบางเสร่ – ตลาดดีวิถีชุมชน

กิจกรรม เดิน – วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่)

. กิจกรรม เดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่) 

๒. ประเภท  ๑. วิ่งบนชายหาด ระยะทาง ๑ กิโลเมตร   (จำนวน ๔๐๐ คน)

๒. วิ่งระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร   (จำนวน ๔๐๐ คน)

๓. วิ่งระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร   (จำนวน ๒๐๐ คน)

    ๓. ขั้นตอนการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
  • ลงทะเบียน กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

    ๔. คุณสมบัตรผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ/เพศ

    ๕. กติกา

  • ผู้สมัครต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต
  • ผู้สมัครต้องสมัคร กิจกรรมเดิน – วิ่ง บางเสร่ ในวันและเวลาที่กำหนด
  • ผู้สมัครต้องลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์วิ่ง ในวันและเวลาที่กำหนด
  • ผู้ที่จะได้รับเหรียญที่ระลึกจะได้รับต่อเมื่อวิ่งเข้าสู่เส้นชัยในประเภทที่ลงสมัคร