ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณี งานสมมาน้ำคืนพระเพ็งเส็ง ประทีป 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณี
” สมมาน้ำคืนพระเพ็งเส็งประทีป ” 2563
โดยวงโปงลางศิลป์สาธร
สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กำหนดการมีดังนี้


วันที่ 29 ตุลาคม 2563
18.00-23.00
– ขบวนแสงสีเสียงเปิดงาน
ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมล้านช้าง เต้ยลาหมอลำกว่า70ผลงานเพลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
18.00-20.30


– ชมการแสดงทางวัฒนธรรมภูไทอีสาน
เต้ยลาม่วนๆหมอลำศิลป์สาธร
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
18.00-23.00


– การแสดงทางวัฒนธรรมและการเทพบุตรและเทพธิดา ตัวแทนจุดประทีปบูชา
และเต้ยลาหมอลำศิลป์สาธร

พร้อมกับ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563
“ลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี”
นอกจากนั้นภายในงานพบกับบรรยากาศย้อนยุคกลางกรุง อาทิ


– การออกร้านจากนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการชื่อดัง
– การแสดงรำวงย้อนยุค / ลูกทุ่ง UTK
– การประกวดนางนพมาศ
– ชิงช้าสวรรค์ / เครื่องเล่นงานวัด
– การลอยโคมวิถีใหม่ โดยใช้เทียน LED
– จุดถ่ายภาพประทับใจอีกมากมายที่อยู่ภายในงาน

จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่าน งานจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2287 9600