กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดตัวทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดตัวทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด สร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียล

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดตัวทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด เป็นหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียลที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำและรับรองถึง 3 ระดับ มีข้อมูลท่องเที่ยวไทยอัดแน่นที่สุดผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมกับมีการจัดเวทีการเสวนา ท่องเที่ยวไทยสุดคึก เว็บและแอพฯไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม ไดเรคทอรี่ร่วมบูมไทยโดดเด่นเหนือใครในเวทีโลก ช่วยแชร์เมืองไทยสนั่นโลกโซเชี่ยล โดยนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ,นายพชร เกรียงเกร็ด บล็อกเกอร์ดังแห่งยุค จากเพจ แบกกล้องเที่ยว ,นางสาวสีรุ้ง พงษ์พานิช บล็อกเกอร์สาวสุดฮอตจากเพจ Unseen Tour Thailand พร้อมกับเหล่าเซเลเบรตี้เข้าร่วมงานมากมาย

https://www.thailandtourismdirectory.go.th และแอพพลิเคชั่นมือถือ Thailand Tourism Directory ถือเป็นมาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นทั่วทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtourismdirectory.go.th และ Mobile Application#Thailandtourismdirectory #ไทยแลนด์ทัวริซึ่มไดเรคทอรี่ # DigitalTourism # Thailandtourismdirectoryสนั่นโลกโซเชี่ยล #Thailandtourismdirectoryดังทะลุขอบฟ้า