กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้านสาขาการออกแบบตกแต่งร้าน

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การออกแบบตกแต่งร้าน (Visual Merchandising)” คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์หน้าร้านอย่างมีเทคนิค หรือการตกแต่งหน้าร้าน ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดให้ลูกค้าเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เนื่องจากสิ่งที่ดึงดูดไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์ แต่การเล่าเรื่องราวออกมาให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง โดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาดได้ และนอกจากนี้ อาชีพผู้ตกแต่งหน้าร้าน (Visual Merchandiser) ยังถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในระดับโลกเป็นอย่างมาก

ดังนั้น กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงร่วมมือกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม “พัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้านสาขาการออกแบบตกแต่งร้าน (Visual Merchandising) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจพัฒนาธุรกิจ ด้านสาขาออกแบบตกแต่งร้าน ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านการออกแบบตกแต่งร้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการนำเสนอ การจัดแสดงสินค้าผ่านทั้งทางดีไซน์ สีสัน และเสียงเพลง ไปจนถึงการเลือกวัสดุตกแต่งให้ดึงดูดใจลูกค้า รวมไปถึงการแสดงเอกลักษณ์ เพื่อดึงความเป็นตัวตนของธุรกิจตนเองออกมา   อันจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่การเป็นนักออกแบบตกแต่งร้านอย่างมืออาชีพ

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประธานโครงการฯ และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า “จากการเริ่มต้นโครงการ พัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้านสาขาการออกแบบตกแต่งร้าน ได้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกว่า 100 ราย  แล้วทางโครงการฯ ก็ได้คัดกรองเหลือ 65 ราย จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ถึงเรื่องแนวคิดของการจัดร้าน, มุมมองในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆ, เทคนิคการจัดวางสินค้าหน้าร้านให้สวยงามและน่าสนใจต้องทำอย่างไรบ้าง จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารอบต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถเชิงลึก 30 ราย มาประกวดการนำเสนอรูปแบบการออกแบบตกแต่งร้านในรอบสุดท้ายนี้ ซึ่งแต่ละรายก็จะมีความแต่งต่าง โดดเด่น มีมุมมองสร้างสรรค์ที่สามารถจัดสินค้าได้สวยงามยิ่งขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้อบรมมา จะเห็นได้ว่าก่อนและหลังมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด” นางวันเพ็ญกล่าว

การประกวดการนำเสนอรูปแบบการออกแบบตกแต่งร้านรอบตัดสินนี้ ได้รับการพิจารณาให้คะแนนโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน จากหลากหลายสาขาได้แก่

  1. นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. นางสาวศนิษา สุสังกรกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Merchandiser
  3. อาจารย์ ต่ายธีระ ฉันทะสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศ โล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

ได้แก่ คุณประสาท ขันธพัฒน์ จาก Inlaada Blouse

  • รางวัลรองชนะเลิศ โล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

ได้แก่ คุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ จาก KK Paper Art

  • รางวัลชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ได้แก่ คุณจิตรา ทองประดับ จาก THE sun Chic และ คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ จาก หจก. เอสมาเจดิไซ

  • รางวัลการจัดหน้าร้านสร้างสรรค์ เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ได้แก่ คุณอารีรัตน์ จัดเสือ จาก เพียงใจไทยสปา, คุณพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด จาก พิรุณ จิวเวอรี่ และ

คุณคิรินทร์ อร่ามวงศ์ตระกูล จาก หจก. สมาทพอทเทอรี่

แต่สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้ง 30 ราย จะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯ ทุกท่าน

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูต (แอปเปิ้ล The Star 7) ที่ชวน the star รุ่นพี่อย่าง กวาง ปุณยาภัสร์ ไตรสุทธิวงษ์ (กวาง The Star 7) มาร้องเพลง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่านอีกด้วย

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำหรับกิจกรรมในปีนี้ผู้ประกอบการให้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นว่าการจัดหน้าร้านถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้ ทางกรมฯ ก็จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะ ท่านผู้ประกอบการที่สนใจอยากเข้าร่วมในโครงการครั้งหน้า ติดตามรายละเอียดหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ https://dcr.dip.go.th/th , Facebook กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, เว็บไซต์ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ www.id-society.com และ Line @whx4725g (Thai-IDC Center)”

 

www.checkinthai.com เพชร โตมร รายงาน

รับบันทึกเทปกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ โทร.080-2314567